HTML

Mi változik ?

Így változik a családi adókedvezmény 

Bővül némileg a családi adókedvezményre jogosultak köre, de a a mértéke is: 2016-tól, tehát jövő év után majd évente emelkednek a családi adóalap-kedvezmények, és már 2016-tól havonta gyerekenként akár 78 125 forintot leírhatnak az adóalapjukból azok, akik elég sokat keresnek hozzá. Nagyobbat kaszálhatnak a jó állásban dolgozó kétgyerekesek, nekik ugyanis jövő évtől megduplázódhat az adókedvezményük.

Az ehhez szükséges családi adókedvezmény nyomtatványt majd le lehet tölteni a NAV honlapjáról, itt pedig megnézheti, hogy most mennyire jogosult összesen. Ez havonta a nettóban évente 2500 forint pluszt jelent, így négy év elteltével 2020-ra elérhető lesz, amivel a kormány már idén kampányolt: egy gyerek után a mostani 10 ezerről 20 ezer forintra emelkedhet a kedvezmény.

Címkék

2013 (2) 2014 (2) 2015 (8) 2018 (1) 2019 (1) 2020 (4) Adóelőleg-nyilatkozatok 2016 (1) Adóelőleg-nyilatkozatok 2017 (1) Adóelőleg-nyilatkozatok 2018 (1) Adóelőleg-nyilatkozat 2020 (1) adóelőleg nyilatkozat 2015 (1) adóelőleg nyilatkozat 2015 letöltés (2) adóelőleg nyilatkozat 2020 (2) Adóelőleg nyilatkozat letöltés 2017 Nav (1) adókedvezmény (5) Adókedvezmény-két-gyerek-esetén-2015 (2) Adókedvezmény 2016 (1) családi (2) Családi-Adókedvezmény-2014 (3) Családi-Adókedvezmény-2015 (5) Családi-Adókedvezmény-Nyomtatvány-Letöltés-2014 (1) Családi-adókedvezmény-nyomtatvány-nyilatkozat-2015 (3) Családi adó-kedvezmény 2017 (2) családi adókedvezmény 2013 pdf nyomtatvány letöltése (1) családi adókedvezmény 2015 kalkulátor (2) családi adókedvezmény 2016 (4) Családi adókedvezmény 2016 adószám (2) Családi adókedvezmény 2017 (1) családi adókedvezmény 2018 (3) Családi adókedvezmény 2018 1 2 3 gyerek után (1) Családi adókedvezmény 2018 3 gyerek után (1) Családi adókedvezmény 2018 összege (2) Családi adókedvezmény 2018 összege 1 gyerek után (2) Családi adókedvezmény 2018 összege 2 gyerek (1) Családi adókedvezmény 2019 (1) Családi adókedvezmény 2020 (3) Családi adókedvezmény 2020 1-2-3-4 gyerek után (2) Családi adókedvezmény 2020 nyilatkozat (2) családi adókedvezmény 2020 nyomtatvány (1) Családi adókedvezmény 2020 összege (1) családi adókedvezmény kiterjesztése 2015/2016 (1) családi adókedvezmény nyomtatvány 2016 (3) családi adókedvezmény nyomtatvány letöltése (2) Családi adózás 2020 (1) családi kedvezmény 2018 (1) Családi kedvezmény 2019 (1) Családi kedvezmény nyilatkozat 2016 (1) Családi kedvezmény nyilatkozat nyomtatvány 2017 (1) első házasok családi adókedvezménye 2015 (1) kiterjesztették a családi adókedvezményt 2014-től (1) letöltése (1) Nav 2020 (2) Nav nyomtatvány letöltés 2017 (1) nyomtatvány (2) Nyomtatvány-letöltés-2020 (1) Címkefelhő

családi adókedvezmény 2020 nyomtatvány

Családi adózás, adókedvezmény gyermekek után 2020 - adókedvezmény 1-2-3 gyerek után

Családi adókedvezmény 2020

2020.01.07. 21:04 itt

Családi adókedvezmény 2020

 

Adóelőleg nyilatkozatok 2020 (letöltés)

 

Adóbevallás 2020-ban

 

                                      Tájékoztató

 

 

a 2020. évi családi kedvezmény érvényesítését kérő adóelőleg-nyilatkozathoz

Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója, vagy összevonás alá eső rendszeres jövedelmet juttató kifizetője az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembevételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban töltse ki és adja át munkáltatójának, kifizetőjének. Mielőtt a nyilatkozatot leadná, a nyilatkozat II. Blokkját az Ön házastársának (kedvezményre jogosult élettársának) is ki kell töltenie. A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Béktv.) 3. § (1) bekezdése alapján a házastársakra vonatkozó rendelkezéseket a bejegyzett élettársakra is alkalmazni kell, ezért a házastárs kifejezés alatt a továbbiakban a bejegyzett élettársat is érteni kell. Az adóelőleg-nyilatkozat nem kizárólag munkáltató számára adható, hanem olyan kifizető felé is, aki összevonás alá eső rendszeres jövedelmet juttat. Ilyennek kell tekinteni különösen a havi, heti bért, munkadíjat, tiszteletdíjat, személyes közreműködés ellenértékét, egyéb juttatást. Ilyen kifizetőnek minősül például az a megbízó, aki rendszeresen juttat megbízási szerződés alapján díjat a magánszemélynek. Az adóelőleg megállapítása szempontjából munkáltatónak kell tekinteni azt, aki bért fizet ki, illetve a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tag tekintetében a társas vállalkozást. Bérnek minősül a munkabér, de az adóköteles társadalombiztosítási ellátás, például a gyermekgondozási díj is, így a kedvezmény azzal szemben is érvényesíthető. A munkáltató (a kifizető) a nyilatkozatban foglaltakat az adóéven belül az átadást követő kifizetéseknél veszi figyelembe. A nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén Ön köteles haladéktalanul új nyilatkozatot tenni, vagy a korábbi nyilatkozatot visszavonni. Nem kell új nyilatkozatot tenni, ha az adóévben a magánszemély a családi kedvezményt már a magzatra tekintettel is érvényesítette. A nyilatkozat egyik példányát a munkáltatónak, másik példányát pedig Önnek kell az adóbevallás elkészítéséhez szükséges bizonylatokkal együtt az elévülésig, azaz 5 évig megőriznie. Az adóelőleg megállapítása során a családi kedvezményt a jogosultnak minősülő házastársak, élettársak – az összeg vagy a kedvezményezett eltartottak számának felosztásával – közösen is igénybe vehetik. Ha a családi kedvezményre ugyanazon kedvezményezett eltartott után több magánszemély jogosult, illetve, ha a magánszemélyek a családi kedvezményt közösen veszik igénybe, akkor a jogosultaknak a nyilatkozatot közösen kell megtenniük. Figyelmeztetés: Amennyiben Ön a nyilatkozattételkor fennálló körülmények ellenére a családi kedvezmény érvényesítését jogalap nélkül kéri, aminek következtében az adóbevallása alapján 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözet mutatkozik, a befizetési különbözet 12 százalékát különbözeti-bírságként kell megfizetnie. Jogosultság a családi kedvezményre.

A családi kedvezmény – a feltételek fennállása esetén – az Ön összevont adóalapját csökkenti. Abban az esetben, ha Ön e nyilatkozattal kéri a családi kedvezmény érvényesítését, a kedvezmény az adóelőleg alapját – és ezért a munkáltatójától, kifizetőjétől származó adóévi jövedelmeiből fizetendő adóelőleg összegét is – csökkenti. A családi kedvezmény – az eltartottak számától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként egy eltartott esetén 66 670 forint, kettő eltartott esetén 133 330 forint, három vagy annál több eltartott esetén 220 000 forint. A családi kedvezmény a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy eltartott esetén havonta és kedvezményezett eltartottanként 10 ezer forinttal, két eltartott esetén 20 ezer forinttal három vagy több eltartott esetén havonta és kedvezményezett eltartottanként 33 ezer forinttal magasabb összegű nettó kereset áll a családok rendelkezésére. A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult − az a magánszemély, aki jogosult a családi pótlékra. Családi pótlékra az élettársakként együtt élő vér szerinti szülők is jogosultak, továbbá a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) jogosultnak tekinti azt a szülővel együtt élő élettársat is, aki az érintett gyermekkel közös lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és a szülővel élettársként legalább 1 éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja (jogosultság jogcímeként nekik is a „4” jogcímkódot kell szerepeltetniük); − a gyermeküket jogerős bírósági döntés, egyezség, közös nyilatkozat alapján időszakonként felváltva gondozó szülők a Cst. alapján 50-50 százalékban jogosultak a családi pótlékra (közös felügyelet). A Cst. nem köti bírósági döntéshez, egyezséghez a családi pótlékra való jogosultságot, elegendő, ha a

felek erre vonatkozóan közös nyilatkozatot tesznek a folyósító szerv felé. A közös felügyelet alatt álló gyermekre tekintettel a szülők a családi kedvezményre is 50-50 százalékos arányban jogosultak, tehát saját eltartottjaik számától függően 33 335 (a 66 670 fele), 66 665 (a 133 330 fele), vagy 110 000 (a 220 000 fele) forintot érvényesíthetnek a felváltva gondozott gyermek után. A kedvezményt azonban egymás között nem érvényesíthetik közösen, viszont a (jelenlegi) házastársukkal a rájuk vonatkozó kedvezményt közösen is igénybe vehetik; − a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa. Év közben is érvényesítheti a családi kedvezményt az a magánszemély, aki nem jogosult ugyan családi pótlékra, de az arra jogosult házastársával közös háztartásban él. (Abban az esetben például, ha a házastársak közül csak az egyik minősül nevelőszülőnek, a vonatkozó szabályok alapján csak ő jogosult családi pótlékra, viszont házastársa is jogosult arra, hogy adóelőleg-nyilatkozatot tegyen a nevelt gyermek(ek) után járó családi kedvezmény érvényesítésére); − a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa; − a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek, továbbá a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. Esetükben saját maga vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül közös döntéssel kiválasztott magánszemély minősül jogosultnak azzal, hogy hozzátartozónak kell tekinteni a gyermek szüleinek hozzátartozóit is (így pl. egy elhunyt szülő testvére is érvényesítheti a kedvezményt a vele közös háztartásban élő árván maradt gyermek után); − az a magánszemély is, aki bármely külföldi állam jogszabálya alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult. Természetesen a többi feltételnek ilyenkor is teljesülnie kell (ld. a kedvezményezett eltartottaknál!). Amennyiben a családi kedvezményre több magánszemély jogosult, mindenképpen közös nyilatkozatot kell tenniük akkor is, ha a kedvezményt teljes egészében kizárólag a jogosultak egyike érvényesíti. A közös nyilatkozat megtételének kötelezettsége nem vonatkozik a felváltva gondozott gyermek vér szerinti szüleire, mert ők a kedvezmény 50-50 százalékát a másik szülőtől függetlenül érvényesíthetik. Amennyiben a rájuk eső kedvezményt jelenlegi házastársukkal közösen érvényesítik, úgy természetesen nekik közös nyilatkozatot kell tenniük. Kedvezményezett eltartott − akire tekintettel a magánszemély belföldön családi pótlékra jogosult, − aki a családi pótlékra saját jogán jogosult, − a rokkantsági járadékban részesülő személy, − a magzat (a fogantatás 91. napjától a világra jöttét megelőző hónapig az erről szóló orvosi igazolás alapján), − a bíróság döntése, egyezség, a családi pótlék folyósítójánál tett közös nyilatkozat alapján közösen felügyelt gyermek mindkét szülőnél, valamint a szülők házastársainál is. Amennyiben a magánszemély azért érvényesíthet családi kedvezményt, mert külföldi állam jogszabálya alapján ott jogosult családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra, kedvezményezett eltartottként azt a magánszemélyt (gyermeket) veheti figyelembe, akire tekintettel a Cst. megfelelő alkalmazásával a családi pótlékra való jogosultsága megállapítható lenne.

Eltartott − a kedvezményezett eltartott, − az, aki a Cst. szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető vagy figyelembe vehető lenne, akkor is, ha a kedvezményezett eltartott után • nem családi pótlékot állapítanak meg (pl. rokkantsági járadékot folyósítanak), • családi pótlékot nem állapítanak meg (pl. magzat esetében), • vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja (pl. tartósan beteg gyermek után járó emelt összegű családi pótlék esetében); Példa: Egy családban négyen élnek: apa, anya, a nappali tagozatos egyetemista fiuk és az apa húga, aki rokkantsági járadékot kap. A rokkantsági járadékban részesülő személy után a testvére (az apa) veszi igénybe a családi kedvezményt. Miután az egyetemista is eltartottnak minősül, azaz a családban az eltartottak száma két fő. Erre tekintettel a rokkantsági járadékban részesülő személy után havi 133 330 forint családi kedvezményt érvényesíthet az apa.


A családi járulékkedvezmény A magánszemély az őt megillető családi kedvezményt a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítottként fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulékkal, pénzbeli egészségbiztosítási járulékkal, nyugdíjjárulékkal szemben is elszámolhatja abban az esetben, ha azt a személyi jövedelemadó-alappal (adóelőleg-alappal) szemben nem lehetett teljes összegben érvényesíteni. A családi járulékkedvezmény összege egyenlő a családi kedvezmény adóalappal (adóelőleg-alappal) szemben nem érvényesített részének 15 százalékával, de legfeljebb az egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék együttes összegével. A munkaerő-piaci járulékkal szemben tehát nem lehet kedvezményt érvényesíteni. A családi járulékkedvezményt a munkáltató (kifizető) automatikusan figyelembe veszi, ha a magánszemély a családi kedvezmény érvényesítéséről nyilatkozik. A magánszemély azonban kérheti, hogy járulékkedvezményt a munkáltató (kifizető) ne érvényesítsen, és a családi kedvezményre jogosító keretből csak azt az összeget számolja el, ami a személyi jövedelemadó előlegének terhére érvényesíthető. Például, ha az egyedülálló magánszemély 3 kiskorú gyermekére tekintettel kéri a családi kedvezmény igénybevételét, akkor havonta háromszor 220 000 forint, együttesen 660 000 forint családi kedvezményt érvényesíthet. Ha ez a magánszemély egy hónapban 350 ezer forint bérben részesül, a munkáltató a 660 000 forintnak a bért meghaladó részét, azaz 310 000 forintot fordít át járulékkedvezménnyé. Ezért a munkáltató az adott hónapban a 310 000 forint 15 százalékának megfelelő összeget, azaz 46 500 forintot vesz figyelembe járulékkedvezményként, ezt az összeget nem vonja le járulékként a magánszemély béréből. A járulékkedvezmény elszámolásakor is fokozott figyelemmel kell eljárni! Ha a magánszemély jogosulatlanul veszi igénybe a családi járulékkedvezményt, akkor is felmerülhet a 12 százalékos különbözeti-bírság fizetési kötelezettség. Az adóelőleg-nyilatkozat Az I. Blokkhoz: Ön ebben a blokkban nyilatkozik munkáltatójának (kifizetőjének) az érvényesíteni kívánt családi kedvezményről, valamint itt kell részleteznie az eltartottak, kedvezményezett eltartottak adatait is.

Az 1. ponthoz: Az eltartottak neve mellett az eltartotti minőséget (azaz, hogy miként kell őt a családi kedvezmény számításánál figyelembe venni) külön kódkockában kell jelölni. Magzat esetén név helyett a „magzat” elnevezést tüntesse fel, kedvezményezett eltartottként „1” kóddal jelölve őt! A magzat(ok) a várandósság orvosi igazolása alapján a fogantatástól számított 91. nap hónapjától az élve születés napját megelőző hónappal bezárólag vehető(k) figyelembe. Az orvosi igazolást a nyilatkozathoz nem kell csatolni, de 5 évig meg kell azt őrizni. Az eltartottak neve mellett az alábbi eltartotti minőséget jelölő kódok közül a megfelelőt kell szerepeltetni: • „1” kód – Kedvezményezett eltartott • „2” kód – Eltartott • „3” kód – Felváltva gondozott gyermek • „0” kód – Kedvezménybe nem számító Akkor kell valakit kedvezménybe nem számítóként („0” kóddal) szerepeltetni, ha az eredetileg adott nyilatkozatban őt eltartottként, vagy kedvezményezett eltartottként tüntették fel, azonban olyan változás következik be az eltartotti minőségében, mely alapján őt a családi kedvezmény szempontjából a jövőben nem kell figyelembe venni. Annak érdekében azonban, hogy a munkáltatónak tudomása legyen a valós helyzetről, azaz a kérdéses magánszemély milyen időponttól esik ki az eltartottak közül, a változás időpontját mindenképpen meg jelölnie, valamint a kedvezményből kieső személyt is szerepeltetnie kell „0” kóddal a módosított nyilatkozatában. Az összes eltartott nevét, adóazonosító jelét meg kell adni (kivéve a magzatét), adóazonosító jel hiányában nyilatkozat nem adható. Az eltartottak mellett meg kell jelölni, hogy adott eltartott után a nyilatkozatot adó magánszemély milyen jogcímen jogosult a kedvezmény érvényesítésére. Jogosultsági jogcímek: • „4” kód – Gyermek után családi pótlékra jogosult, vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő házastárs • „5” kód – Családi pótlékra saját jogán jogosult, vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő hozzátartozó (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is) • „6” kód – Rokkantsági járadékban részesülő vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő hozzátartozó (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is)

• „7” kód – Várandós nő vagy vele közös háztartásban élő házastársa

Változás időpontja Amennyiben Önnél év közben az adóelőleg-nyilatkozatán feltüntetett adatokat érintően olyan változás következik be, amely szükségessé teszi az adóelőleg-nyilatkozat módosítását, akkor az ugyanazon munkáltatóhoz tett nyilatkozaton a „Módosított nyilatkozat” jelölésére szolgáló négyzetben ezt X-szel kell jelölnie. A módosított nyilatkozatban megjelölt változás szerinti családi kedvezmény legkorábban a nyilatkozattétel keltét követő bérszámfejtés alkalmával vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy egy korábbi dátumot jelöltek meg változás bekövetkezésének időpontjaként. A változás időpontjának megjelölése azt a célt szolgálja, hogy a munkáltató a valóságnak megfelelő adatot tudjon szolgáltatni a ’08-as bevallásában arról, hogy Ön mely eltartottak után, milyen jogcímen és mikortól jogosult (vagy a mikortól nem jogosult) családi kedvezményre. Nem jelent azonban kötelezettséget a munkáltató számára az, hogy a változás időpontjára visszamenően rendezze a családi kedvezményt, ha Ön nem a változás bekövetkezésének hónapjában, hanem egy később időpontban módosítja adóelőleg-nyilatkozatát. A 2. pontban kérjük, jelölje az arra szolgáló négyzetben X-szel, hogy a családi kedvezményt egyedül, vagy jogosultnak minősülő házastársával, élettársával közösen kívánja érvényesíteni. A 3. ponthoz: Ön csak akkor érvényesíthet a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti családi kedvezményt, ha azonos vagy hasonló kedvezményt ugyanarra az időszakra a másik államban, ahol az önálló, nem önálló tevékenységéből, nyugdíjból származó jövedelme megadóztatható − figyelemmel a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmények rendelkezéseire is − nem vett és nem is vesz igénybe. További feltétel vonatkozik a külföldi adóügyi illetőségű magánszemélyre. A kedvezmény Magyarországon történő érvényesítéséhez az is szükséges, hogy az előzőekben említettek szerinti jövedelmének legalább 75 százaléka Magyarországon essen adókötelezettség alá. Amennyiben Ön külföldi, a külföldi magánszemélyek kiegészítő nyilatkozatát is ki kell töltenie a családi kedvezmény igénybevételéhez! Adóazonosító jel megadása ebben az esetben is szükséges. A 4. ponthoz: Ön e pontban kérheti munkáltatóját, hogy az alább megjelölt családi kedvezményt kizárólag a személyi jövedelemadó-előleg alapjával szemben vegye figyelembe. Ha e nyilatkozatot megteszi, úgy a munkáltató nem fogja alkalmazni a járulékkedvezményt még akkor sem, ha az 5. pontban megjelölt családi kedvezmény teljes összegű igénybevételére az Ön adóelőleg-alapja nem nyújt fedezetet. Az 5. pontban nyilatkozik arról, hogy a családi kedvezmény érvényesítését kéri munkáltatójától. Az érvényesíteni kívánt családi kedvezményt meghatározhatja mind az összeg [a) sor], mind a kedvezményezett eltartottak számának [b) sor] megjelölésével. Ha a megjelölt összeg, vagy a feltüntetett kedvezményezett eltartottak száma alapján járó összeg magasabb, mint az Ön részére kifizetett jövedelem (például munkabér), úgy a különbözetet a kifizető járulékkedvezményként veszi figyelembe feltéve, hogy Ön biztosított és nem tett nyilatkozatot a 4. pontban. Amennyiben a nyilatkozat a) sorában a kedvezményezett eltartottak száma alapján kiszámítható családi kedvezmény maximális összegénél kisebb összeget, vagy b) sorában a kedvezményezett eltartottak számánál kisebb számot jelöl meg, a fennmaradó kedvezményt jogosultnak minősülő házastársa, élettársa ugyancsak a munkáltatójának adott nyilatkozattal (amelyben ezt a blokkot ő tölti ki) érvényesítheti.
A II. Blokkhoz: A sorokat az Ön házastársa vagy élettársa tölti ki, ha közös nyilatkozatot kell tenniük. Ha van adóelőleget megállapító munkáltatója, rendszeres bevételt juttató kifizetője, akkor itt kell feltüntetni megnevezését, adószámát. Nem kell közös nyilatkozatot tenni azzal a volt házastárssal, élettárssal, aki a felváltva gondozott gyermekükre tekintettel érvényesíti az 50-50 százalékos kedvezményt.
A III. Blokkhoz: Ezt az Ön munkáltatójának (kifizetőjének) kell kitöltenie.

Családi kedvezmény nyilatkozat 2020.pdf

Hasznos tudnivalók : Itt 

További hírek itt

Szólj hozzá!

Címkék: 2020 nyomtatvány családi adókedvezmény nyomtatvány letöltése Családi adókedvezmény 2020 Családi adózás 2020 Családi adókedvezmény 2020 nyilatkozat Családi adókedvezmény 2020 1-2-3-4 gyerek után családi adókedvezmény 2020 nyomtatvány Nyomtatvány-letöltés-2020

Adóelőleg-nyilatkozat 2020: Online adóelőleg-nyilatkozatok

2020.01.07. 20:54 itt

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2020-tól az online adóelőleg-nyilatkozat bevezetésével ismét segítséget nyújt a magánszemélyeknek és a kifizetőknek. Az új lehetőséggel tovább csökkennek az adminisztrációs terhek, rövidül a nyilatkozatok megtételére fordítandó idő.

A magánszemélynek adóelőleg-nyilatkozatot kell tenni ahhoz, hogy a munkáltató, kifizető a kedvezmények, költségek figyelembevételével állapítsa meg és vonja le az adóelőleget.

2020. január 2-ától az ügyfélkapu-regisztrációval, telefonos azonosítással vagy e-személyi igazolvánnyal rendelkező magánszemélyeknek a NAV új alternatívát kínál, az adóelőleg-nyilatkozatot elektronikus formában is megtehetik.

A webes nyomtatványok a NAV honlap bal oldalán található Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásra kattintva, vagy a https://onya.nav.gov.hu elérési útvonalon érhetőek el. Belépés után az „Új nyomtatvány/bejelentés” csempe megnyitásával jelenik meg – többek között – az „Adóelőleg-nyilatkozatok” csempe, ami után kiválaszthatóak a nyilatkozatok.

A NAV plusz segítséget nyújt a kitöltéshez, az adóelőleg-nyilatkozatokat a nyilvántartásaiban szereplő adatokkal feltölti, amiket az adóazonosító jel kivételével szerkeszteni is lehet. Az első házasok kedvezményére, a családi kedvezményre, valamint a személyi kedvezményre vonatkozó nyilatkozatoknál – a munkáltatók, kifizetők által küldött járulékbevallások alapján – a kedvezmény adatait is kiajánlja.

Az elektronikusan beküldött bizonylatokat a NAV automatikusan továbbítja a magánszemély által a nyilatkozaton feltüntetett foglalkoztatónak. Az adózók a folyamatról a webes felületen az „Értesítések” között tájékozódhatnak.

Az adóelőleg-nyilatkozatok hagyományos formái megmaradnak, továbbra is lehetőség van a NAV holnap Adóelőleg-nyilatkozat Alkalmazással (ANYA) elkészített, kinyomtatott vagy a kézzel kitöltött nyilatkozatokat a kifizetőknek személyesen átadni.

Szólj hozzá!

Címkék: 2020 adóelőleg nyilatkozat 2020 Nav 2020 Adóelőleg-nyilatkozat 2020

Családi adókedvezmény 2020

2019.12.14. 23:09 itt

Családi adókedvezmény 2020

 

 

A családvédelmi akcióterv keretében 2020. január 1-től a legalább négy gyermekes anyák élethosszig tartó szja mentességet élveznek. Párhuzamosan vehető igénybe a családi adókedvezménnyel.

Továbbá az szja mentesség azokra az édesanyákra is vonatkozik, akiknek már felnőttek a gyerekei.

Jelenleg az 1,5 százalékos munkaerőpiaci járadékból nem vonható le a kedvezmény, viszont 2020.július 1. után a teljes 18.5 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulék terhére a családi adókedvezmény érvényesíthető lesz.

A családi adókedvezmény havi összege 2 eltartott gyermek esetében 2019-ben növekedett.

Egy gyerek esetén az adóalap- kedvezmény 66 670 Ft, havi 10 000 Ft.

Két gyerek esetén az adóalap-kedvezmény 133 330 Ft, havi 20 000 Ft gyermekenként.

Három, vagy több gyerek esetén az adóalap-kedvezmény 220 000 Ft, havi 33 000 Ft gyermekenként.

A NAV honlapján található családi kedvezmény kalkulátora segítségével megállapítható, hogy milyen összegű családi kedvezmény, és családi járulékkedvezmény érvényesíthető a rendszeres bérjövedelemből.

Idéntől bővült a családi adókedvezményre jogosultak köre, az átmenetileg bentlakásos otthonban élő, tartósan beteg, vagy súlyos fogyatékkal élő gyermekekre is vonatkozik a kedvezmény.

A családi adókedvezmény a gyermekek számától függően csökkenti a családok jövedelmének az adóalapját. A számítás különbséget tesz az eltartott, és a kedvezményezett gyermekek között.

A családi adókedvezmény a családi pótlékhoz hasonlóan a tankötelezett kor végéig jár, de ha a gyermek ezt követően közoktatás keretében tanul, akkor 20 éves koráig, sajátos nevelésű igényű gyermek esetében 23 éves koráig kapható a kedvezmény.

A szülőknek amennyiben közösen kívánják érvényesíteni a családi adókedvezményt, erről az adóelőleg nyilatkozatban nyilatkozniuk kell, és meg kell jelölniük, hogy milyen arányban kívánják érvényesíttetni.

Újabb gazdaságvédelmi és a versenyképességet javító törvényjavaslatokat nyújtott be az Országgyűlésnek a Pénzügyminisztérium. 2020. július 1-jétől minden nyugdíjast megillet a járulékmentesség, milliárdokat spórolhatnak a vállalkozások és a teljes, 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulék terhére érvényesíthető lesz a családi adókedvezmény. Gyakorlatilag minden számláról online adatot kell majd szolgáltatni.

Az adócsökkentéssel a dolgozó nyugdíjasok mellett a gyermekes családok is számolhatnak, kedvezőbbé válik ugyanis a gyermekek után járó családi kedvezmény. A javaslat szerint 2021 tavaszától a vállalkozások áfabevallási tervezetét is elkészítheti az adóhivatal. Forrás >>>

Szólj hozzá!

Címkék: 2020 adókedvezmény Családi adókedvezmény 2020 Családi adókedvezmény 2020 összege Családi adókedvezmény 2020 nyilatkozat Családi adókedvezmény 2020 1-2-3-4 gyerek után

adóelőleg nyilatkozat 2020

2019.12.14. 23:03 itt

adóelőleg nyilatkozat 2020

Szólj hozzá!

Címkék: 2020 adóelőleg nyilatkozat 2020 Nav 2020

Családi adókedvezmény 2019

2019.01.01. 21:01 itt

2019 Januártól havi 40 ezer forintra emelkedik a kétgyermekesek családi adókedvezménye - közölte Novák Katalin.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságpolitikáért felelős államtitkára hozzátette: az adókedvezményt már azok is igénybe vehetik, ahol érkezik a második gyerek, a várandóság 91. napjától.

 

Családi Adókedvezmény 2019 >>>

 

Az államtitkár felidézte: a második Orbán-kormány első intézkedései sorában 2011-ben vezették be a családi típusú adózást. Ez arról szól, hogy

a dolgozó szülők minél több megtakarítást tudjanak családjukra fordítani, minél több pénzt vihessenek haza.

Erről szól a családi adókedvezmény - fejtette ki.

A kormány 2016 óta négy lépésben minden évben megemelte a kétgyermekesek adókedvezményét. Ez a jövő évben eléri a 2015-ös, 20 ezer forintos összeg kétszeresét.

Novák Katalin elmondta: csak

a családi adókedvezménynek köszönhetően - a jövő évi költségvetést is számítva - már 2250 milliárd forintot takaríthatnak meg a magyar családok.

A folytatás nagyban függ a napokban lezárult, a családok védelméről szóló nemzeti konzultáció eredményétől - fogalmazott az államtitkár, kiemelve: több mint 1,3 millióan töltötték ki a konzultációs ívet. E visszajelzések alapján születnek meg - akár már a jövő év első negyedében - a családok támogatásáról szóló további döntések - fűzte hozzá.

Novák Katalin kiemelte: folytatódik a családbarát kormányzás Magyarországon.

Szólj hozzá!

Címkék: 2019 Családi adókedvezmény 2019 Családi kedvezmény 2019 Családi adókedvezmény 2020

Családi adókedvezmény 2018

2018.01.03. 17:15 itt

Családi adókedvezmény 2018 - Jövőre további ötezer forinttal, havi 35 ezer forintra nő a kétgyerekesek családi adókedvezménye. 

 

Családi adókedvezmény 2018 >>>

 

2018 Januártól kiterjesztik az anyasági támogatást és a babakötvényt a külföldön születő, de magyar állampolgárságú gyerekekre. Két évre bővül és emelkedik a diplomás gyed összege, és bővül a lombikbébiprogram is.

2018-tól a harmadik vagy további gyerekek vállalása esetén 1-1 millió forinttal csökkentik a jelzáloghitel-tartozásokat. A diákhiteles nőknél 2018. január 1-jétől az első gyermek születésénél három évre felfüggesztik a tartozás törlesztését, a második gyereknél a felfüggesztés mellett a tartozás felét is elengedik, míg a harmadik gyerek esetében teljes mértékben elengedik a tartozást.

Jövőre eltörlik azt az adminisztratív kötelezettséget, miszerint a nagycsaládosoknak évről évre igazolniuk kell, hogy több gyereket nevelnek, valamint már a háromgyerekesek is fél áron vásárolhatnak D2-es autópálya-matricát. Egyszerűbb és olcsóbb lesz a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) igénylése, ugyanis az ezzel kapcsolatos hatósági eljárások után nem kell majd eljárási illetéket fizetni, továbbá a tulajdoni lap másolatát a hitelintézet is díjmentesen lekérheti az ügyfélnek.

Új ingatlan vásárlása esetén a csok összegét is figyelembe veszik majd az illetékkedvezmény számításánál, valamint a nagycsaládosok új építésű ingatlanhoz igényelt kamattámogatott hitele esetén a közjegyzői díjak a harmadukra csökkennek. A fiataloknak szóló támogatások közül kiemelhető a diákhitel-konstrukciók bővülése, a KRESZ-tanfolyam és -vizsga, illetve az újabb nyelvvizsga díjának megtérítése.

Az Emberi Erőforrások Miniszté­riuma jövőre már nyolcadik alkalommal hirdeti meg a családbarát munkahely pályázatot. Az elismerést idén 45 szervezet, intézmény, illetve cég képviselője vehette át. Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. például gyerekbarát irodákat alakít ki a székházában, a Mavir Zrt.-nél lehetőség van részmunkaidőre, távmunkára, rugalmas munkakezdésre, az Országos Mentőszolgálat pedig nyáron hét héten át biztosít gyermektáborozási lehetőséget Mentős manók megőrzője néven.

 

Fontosabb cikkek a témában itt....

 

Letölthető dokumentumok
Adóelőleg-nyilatkozat költségekről 2018.docx 2017.12.29. 24KB
Adóelőleg-nyilatkozat költségekről 2018 2017.12.29. 336KB

Szólj hozzá!

Címkék: családi adókedvezmény 2018 Családi adókedvezmény 2018 összege Családi adókedvezmény 2018 összege 1 gyerek után Családi adókedvezmény 2018 1 2 3 gyerek után

Családi adókedvezmény 2018 összege

2017.11.29. 10:07 itt

Családi adókedvezmény 2018 összege : 2018-ban tovább növekszik a kétgyermekes családok adókedvezménye. Ez gyerekenként, havonta 17 500 forint "megtakarítást" jelent.

További tudnivalók itt >>>

 

A családi adókedvezmény összege az eltartottak számától függ.

Egy gyermek után 2016-tól havonta 10 000 forint adókedvezményt lehet igénybe venni - ennyi levonást jelent az adóalapból. Esetükben az összeg 2018-ban nem változik.

Két gyermek esetén 2018-tól gyerekenként, havonta 17 500 forintot lehet igénybe venni, amely a család számára 35 000 forintos "megtakarítást" jelent. (2017-ben gyerekenként, havonta az összeg 15 000 forint.)

Három illetve több gyerek esetén 2016 óta az adókedvezmény gyerekenként 33 000 forint. Ez az összeg is változatlan marad.

Az adókedvezményt a "kedvezményezett eltartottak" után lehet igénybe venni, vagyis azok után a gyermekek után, akik után a családnak családi pótlékot folyósítanak.

A családi kedvezmény ugyanazon kedvezményezett eltartott után egyszer vehető igénybe. Ha több magánszemély is jogosult a kedvezményre, akkor a kedvezményt közösen is igénybe vehetik. Több jogosult vagy a kedvezmény megosztása esetén az igénybevétel feltétele az érintett magánszemélyek - adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető - nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy a kedvezményt melyikük veszi igénybe, továbbá a kedvezmény összegének - az összeg vagy a kedvezményezett eltartottak számának felosztásával történő - közös igénybevételére, megosztására vonatkozó döntésüket.

Szólj hozzá!

Címkék: adókedvezmény családi adókedvezmény 2018 Családi adókedvezmény 2018 összege Családi adókedvezmény 2018 összege 1 gyerek után Családi adókedvezmény 2018 összege 2 gyerek Családi adókedvezmény 2018 3 gyerek után

családi adókedvezmény 2018

2017.09.16. 20:36 itt

Családi adókedvezmény 2018 : A kormány tovább növeli a családi adókedvezmény mértékét, ennek "középpontjába a kétgyermekes családokat állítják" - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, közölve: 2018 a családok éve lesz. A három- és többgyerekesek állami támogatással csökkenthetik jelzáloghitelüket. 

További információk  >>>

 

A miniszterelnök a "Családok Világtalálkozója" konferencián tartott nyitóbeszédet, ahol ismertette a kormány népesedési programjának elképzeléseit. A cél a születésszám emelése, így lassítva a társadalom elöregedését. A kormány célja, hogy 2030-ra 2,1 százalékra emelkedjenek a születési ráta a jelenlegi 1,4 százalékról.

A kormány döntése szerint a jelzáloghitellel rendelkező családok a harmadik és további gyermekek esetén egy-egy millió forintot leírhatnak a tartozásukból, az állam át fogja tőlük vállalni.

Tovább növelik a kétgyermekes családok adókedvezményét.

A program részeként a diákhitel-tartozással rendelkező fiatal nőknek két gyermek esetén a tartozás 50 százalékát, három vagy több gyermek esetén a teljes adósságot elengedik - írta az MTI.

Azt is bejelentette a miniszterelnök, hogy a diplomás gyed időtartamát kitolják egy évvel, így az a gyermek kétéves koráig meghosszabbodik az egyetemisták esetében is.

Orbán Viktor arról is beszélt , hogy "soha nem látott" bölcsődefejlesztésekbe kezdenek; mindenhol, ahol családok élnek, bölcsődét építenek, illetve ha kell, felújítják a meglévőket.

A külföldön tartózkodó vagy ott élő magyarok előtt is "óvatosan" megnyitják a családtámogatási rendszert, jövőre már ők is kaphatnak a gyermek születése után anyasági támogatást, és az egész Kárpát-medencében jegyezhetnek babakötvényt is - tette hozzá Orbán.

A kormányfő elmondta továbbá, hogy Kopp Mária szociológus (a Három királyfi, három királylány mozgalom alapítója) szellemiségét "ideidézve" kutatóintézetet hoznak létre, hogy a családok segítésére, a családpolitika filozófiai megalapozásához, az európai és a világhelyzet megértéséhez megfelelő intellektuális muníció álljon rendelkezésre - tudósított MTI.

Szólj hozzá!

Címkék: 2018 családi adókedvezmény 2018 családi kedvezmény 2018 Adóelőleg-nyilatkozatok 2018

Adóelőleg-nyilatkozatok 2017 - Változás lesz!

2016.10.17. 00:33 itt

Változás lesz >>> Nő a családi adókedvezmény összege!

Családi adókedvezmény összege 2017 >>>

 

Az a szülő, nevelőszülő, gyám, aki családi pótlékra jogosult és bejelentett munkaviszonyból származó jövedelemmel rendelkezik, gyermeke(i) után családi adókedvezményt vehet igénybe, amit a személyi jövedelemadóból, valamint a járulékokból érvényesíthet, amihez elég a munkáltatónál két példányban kitölteni egy adóelőleg-nyilatkozatot. Jó hír, hogy 2017-ben a családi adókedvezmény összege nőni fog!

Az emelés következtében a 2016-ban aktuális gyermekenkénti 12 500 Ft-os családi adókedvezmény összege 2017-ben gyermekenként 15 000 Ft-ra nő. Ez az összeg egyébként 2018- ban 17 500 Ft, míg 2019-ben 20 000 Ft lesz majd. A három vagy több gyermekkel rendelkezők családi adókedvezménye nem változik, továbbra is gyermekenként 33 000 Ft marad.

Ne feledjük, hogy a családi adókedvezmény a magzat fogantatásának 91. napjától a tankötelezettség időtartamáig jár, illetve ha a lejáratkor a gyermek még közoktatásban tanul, akkor annak a tanévnek a végéig, amelyben a gyermek a 20. életévét betölti.

A családi adókedvezmény érvényesíthető más jogosulttal (pl. másik szülővel) közösen vagy megosztva (az összeg vagy a gyermekek megosztásával), abban az esetben, ha az egyik jogosult az alacsony jövedelme miatt nem tudja teljesen érvényesíteni a családi adókedvezményt.

Szólj hozzá!

Címkék: adókedvezmény Családi adó-kedvezmény 2017 Adóelőleg-nyilatkozatok 2017 Családi adókedvezmény 2017 Családi kedvezmény nyilatkozat nyomtatvány 2017 Adóelőleg nyilatkozat letöltés 2017 Nav Nav nyomtatvány letöltés 2017

Adóelőleg-nyilatkozatok 2016

2016.01.01. 13:31 itt

Családi adókedvezmény, családi adózás 2016

 

Családi adókedvezmény 2016 nyomtatvány

 

Az adókulcs csökkentésével összefüggésben a törvényjavaslat valorizálja a családi kedvezmény mértékeit is, annak érdekében, hogy változatlanul érvényre jusson az elfogadott szabály, mely szerint a két eltartottat nevelő családok által jogosultsági hónaponként érvényesíthető családi kedvezmény mértéke adóban kifejezve 2016-tól kezdődően négy év alatt fokozatosan kétszeresére – 10 ezer forintról 20 ezer forintra – növekszik. Ennek megfelelően a szja tv. 29/A. § (2) bekezdése helyébe majd a következő rendelkezés lép:

„A családi kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként

  • a) egy eltartott esetén 66 670 forint,
  • b) kettő eltartott esetén
  • ba) 2016-ban 83 330 forint,
  • bb) 2017-ben 100 000 forint,
  • bc) 2018-ban 116 670 forint,
  • bd) 2019-ben és az azt követő években 133 330 forint,
  • c) három és minden további eltartott esetén 220 000 forint.

Megjegyzendő, hogy a háromgyerekesek havi kedvezményének teljes érvényesítéséhez havonta az idei 300 000 forint helyett, a jövő évtől 309 375 forint összevont adóalapba tartozó jövedelem szükséges, ami legalább 3,1 százalék béremelésnek felel meg.

adoeloleg-nyilatkozat_letoltes.jpg

----------------

Szólj hozzá!

Címkék: családi adókedvezmény 2016 Családi adókedvezmény 2016 adószám Adóelőleg-nyilatkozatok 2016 Adókedvezmény 2016